Neuro koučink pro studenty a děti

Neuro koučink pro studenty a děti

Neuro koučink pro studenty a děti

Přihlížíte tomu, jak se Vaše dítě dře ve škole, tahá stohy učebnic a studijních materiálů, leží v knihách od rána do večera a nakonec se úspěch nekoná? Jaká škoda. Říkáte si: „To snad není možné, vždyť tomu tolik obětovalo!“ Vaše dítě se hroutí a ztrácí motivaci, cítí velkou nespravedlnost, zlobí se na sebe, na školu, na učitele a možná na celý svět. Potomek může začít školu považovat za obludu, se kterou je nutno bojovat. Jeden neúspěch může předurčit další, protože tak funguje naše podvědomí. Nakonec může neúspěch přerůst ve strach ze zkoušek
a písemek. Vaše dítě může cítit tíživý pocit selhání a strach dokonce může přejít v psychosomatické reakce těla jako je nevolnost, střevní potíže a další. Nevěří sobě ani v úspěch u přijímaček. Svou vnitřní nedůvěru si pak může nést až do dospělosti, pracovního i soukromého života.

Je škoda nepomoci Vašemu dítěti a jen přihlížet zhoršujícímu se stavu. Přitom jen stačí začít spolupracovat s podvědomím Vašeho dítěte a odstranit tyto limitující programy neúspěchu, strachu a pocitu selhání. Vaše dítě najde vnitřní sílu, sebevědomí a potenciál uspět. Nastartujeme v něm vizi úspěchu, zbavíme ho strachu, probudíme jeho vnitřní motivaci a vše, co potřebuje, aby uspělo v dětství až po dospělost. Vaše děti vše umí,
jen je to třeba vytáhnout šikovně na světlo.

Neuro koučink pro studenty a děti  je individuální neuro koučování s využitím systemického přístupu, NLP technik a hypnózy pro odstranění strachu a zaměření mysli Vašeho dítěte na úspěch. Rozsah závisí na individuální situaci Vašeho dítěte. Doporučuji však minimálně tři devadesátiminutová setkání s frekvencí 1x za dva týdny. Rodiče jsou na sezeních vítáni.

 

Přečtěte si příběhy

  Z matematiky už nemám strach

  Na přijímačky se už dokonce těším

Přečtěte si článek

  Slovo učitele a sebevědomí vašich dětí