Reference

Reference

Martina Mráčková od roku 2013 výrazně zprofesionalizovala všechny HR procesy, které do té doby fungovaly
spíše jako zvykové právo a zavedla některé procesy zcela nově  – nábor, řízený adaptační proces, rozvoj
zaměstnanců, systém ročního hodnocení a metodiku jazykové výuky.  Implementovala systém pozic
a kompetenční model společnosti. Cením si toho, že funkční procesy nás posunuly výš a dál.

Provádí konzultace při obtížných situacích, koučuje a rozvíjí klíčové lidi ve společnosti a vede workshopy
a tréninky soft skills a NLP – Manažerské dovednosti,  Neuro prezentace, Neuro stress management,
Trénink mentoringu a komunikace." 

Ing. Ivo Kožnar
Managing Director
LHMS spol. s r.o.

 

 

S Martinou Mráčkovou spolupracujeme od roku 2013, zavedla či zlepšila v naší společnosti řadu systematických
HR procesů od náboru, adaptace a rozvoje po hodnocení zaměstnanců. Implementovala mj. metodiku jazykového
vzdělávání, která je systémová a na cíl orientovaná, výsledky a pokroky zaměstnanců se dají nyní měřit.
Martina Mráčková uvedla v život Trainee a mentoring programy pro práci se studenty a absolventy v obtížném
prostředí trhu práce v IT, které nám zajišťují dlouhodobou práci s talenty a jejich motivaci. Od roku 2014 paní
Mráčková školí mentory a manažerský tým, kde je vidět velký posun. Oceňujeme také  její práci na individuální
úrovni při konzultacích, mentoringu a koučování našich klíčových zaměstnanců.

Nově příchozí zaměstnanci oceňují přístup na vysoce profesionální úrovni, se kterými se v mnoha svých předchozích
působištích nesetkali. Nejvíce bych asi vyzdvihla strukturované adaptační plány, které zajišťují rychlé a řízení začlenění
zaměstnanců v novém prostředí."

Mgr. Michaela Srnková, MBA
Managing Director

 

 

„Ve svém týmu mám pestrou skladbu lidí a s tím souvisí i rozličné požadavky na jejich schopnosti a dovednosti.
Čeho mám málo, je čas. Martina mi významně ulehčuje moji práci a já se mohu věnovat obchodu. Toho si velmi
cením. Nedává mi úkoly, ale cílenými otázkami ze mne vytáhne, co od nového člověka potřebuji a jaký by měl být
a sama realizuje proces náboru a adaptace. Z jejích konzultací mám kvalitní informace o tom, zda po 3 měsících
nový člen týmu vyhovuje nám a my jemu. Pomáhá mi rozvíjet můj tým, řešit obtížné situace a podporuje v mém
týmu konstruktivní zpětnou vazbu a my se můžeme zdokonalovat.“


Miroslav Cimr
Business Director
LHMS, dodavatel projektů pro ŠKODA AUTO

Realizované služby: Neuro recruitment, adaptace nových zaměstnanců, Neuro business coaching,
vedení workshopů na rozvoj spolupráce a nastavení procesů, mentoring a systemický koučink, školení
měkkých a NLP business dovedností 

 

„S paní Mráčkovou spolupracuji více než rok a naše společná práce mi opravdu pomohla nejen z manažerského
pohledu ale i z pohledu osobního rozvoje. Naučila jsem se jak být klidná při rozhodování a prezentování. Naučila
jsem se zvládat obtížné situace a zbavit se stresu například při  předávání negativní zpětné vazby nebo při prezentaci
nepopulárních rozhodnutí v týmu. Celkově se cítím sebevědomě a vyrovnaně a to díky společným školením, koučování
a technikám, které mě paní Mráčková naučila používat v každodenním životě. Věřím, že pokud má člověk odhodlání
a správného kouče, který Vás vede, může být Váš život mnohem šťastnější a jednodušší.“


Silvie Vanková
Team leader Komunikačního centra ŠKODA AUTO

Realizované služby: Neuro business koučink, Neuro recruitment a adaptace nových členů týmu, Mentoring,
trénink Neuro Stress Management, Neuro prezentace

 

 

Přečtěte si články

   Ukázala mi cestu ve vedení lidí.

   Změnil jsem svůj přístup a je to cool !

   Zapojte podvědomí a vyřešte stres.